အဂတိလုိက္စားမႈေၾကာင့္ တရားသူႀကီးမ်ား အလုပ္ျဖဳတ္ခံရ
http://burmese.dvb.no/news.php?id=8710

======================

သုိ႔

ဒီမုိကရစ္တစ္ျမန္မာ့အသံမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား


ရက္စြဲ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၀၉ ရက္ေန႔တြင္ ဒီမုိကရစ္တစ္ျမန္မာ့အသံမွ အြန္လုိင္း ၀ပ္ဆုိဒ္ျဖစ္တဲ့ http://burmese.dvb.no/news.php?id=8710 မွ တင္ျပသည့္ "အဂတိလုိက္စားမႈေၾကာင္႔ တရားသူႀကီးမ်ား အလုပ္ျဖဳတ္ခံရ" သတင္းေခါင္းျဖင့္ ဖတ္ရွဳလုိက္ရပါတယ္။


ဒီသတင္းကို ဖတ္လုိက္ေတာ့ က်ေနာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ က်ေနာ္ ေတာင္ႀကီးကပါ၊ ဒီသတင္းတစ္ပုဒ္ထဲမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ တရားခံေတြကေတာ့ တရားသူႀကီး ၃ ဦး။ မူးယစ္ေဆး၀ါးတရားခံ ခြန္တလြာအပါအ၀င္ ၄ ဦး။ ခ်စ္ကမၻာ ေမြ႔ယာပုိင္ရွင္ ေဒၚခင္၀င္း၊ တုိင္းမွဴး၊ ဒု-တုိင္းမွဴး၊ ရပခ ဂ်ီ၀မ္းကေတာ္၊ မူးယစ္ေဆးအထူးတပ္ဖြဲ႔က ရဲအုပ္လွထြဍ္နဲ႔ ဒု-ရဲအုပ္ ၂ ေယာက္။ ရပခ ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ျမင့္ရဲ႕ဇနီး ေဒၚလဲ့လဲ့ဦး အားလံုး ၁၄ ေယာက္ပါ၀င္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ထူးထူးဆန္းဆန္းျဖစ္တာကေတာ့ ခြန္တလြာ တေယာက္ကိုပဲ သူ႔လူမ်ိဳးအမည္ကိုပါ တပ္ၿပီးထည့္ေရးတာကို အံ့ၾသစြာေတြ႔ရပါတယ္။ က်န္တဲ့ တရားခံေတြ၊ အထူးသျဖင့္ တရားသူႀကီး ၃ ဦး၊ တုိင္းမွဴးကေတာ္နဲ႔ ေမြ႔ယာဆုိင္ပုိင္ရွင္မတုိ႔က်ေတာ့ နာမည္သာတပ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔လူမ်ိဳးအမည္ကို ပါ၀င္ေဖၚျပျခင္းမရွိတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ တရားသူႀကီး၊ ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ တုိင္းမွဴးကေတာ္ (သုိ႔)ေမြ႔ယာပုိင္ရွင္စသျဖင့္။ သို႔ေသာ္ ခြန္တလြာတစ္ေယာက္တည္းကုိသာ လူမ်ိဳးနာမည္တပ္တာကုိ နားမလည္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ ကဲြျပား ခြဲျခားၿပီး ေရးသားေဖၚျပခဲ့ရတာကုိ သတင္းရွဳေတာင့္ကေနျဖစ္ေစ၊ မည္ကဲ့သုိ႔ရွဳေတာင့္ကေနျဖစ္ေစ DVB မွ တာ၀န္ရွိသူေတြ (သုိ႔) သတင္းေရးသားသူ ေနာ္ေစးေဖာ တုိ႔မွ ရွင္းျပေစလုိပါတယ္။ေလးစားမႈျဖင့္

ေတာင္ႀကီးသား

----------
ဤသတင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတာင္ႀကီးသားမွ DVB သုိ႔ ပုိ႔စာကုိ ျပန္လည္ေဖၚထားျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: