ခဲြထြက္ ရလလဖ အမည္သစ္ ေျပာင္းလဲ ခဲြထြက္ ရလလဖ အမည္သစ္ ေျပာင္းလဲ

ေအာင္မိုးျမင့္
ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ျပန္လည္လက္နက္ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ (ရလ လဖ) ခဲြထြက္အဖဲြသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲဖဲြစည္းလိုက္ပီး ပအို၀္း အမ်ိဳးသားအေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ယေန ထုတ္ျပန္ေကညာသည္

အဖဲြ႕၏ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဳး ဗိုလ္မွဴးကီး ခြန္သူရိန္က ယခုလို ေျပာသည္

စစ္အာာရွင္စနစ္ကို က်ေနာ္တိုတိုက္ဖ်က္မယ္ မဟာလူမ်ိဳးကီး၀ါဒကီးစိုမွဳကို က်ေနာ္တို တိုက္ ဖ်က္မယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ က်ေနာ္တို ထူေထာင္မယ္ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ က် ေနာ္တို တည္ေထာင္မယ္ ေနာက္ပီးေတာ့ ပိုသြားတာ တစ္ခုကေတာ့ ဟိုးတုန္းကေတာ့ေျပာမယ္ ဆိုရင္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့မွ ခံဳပီးေျပာတာေပါ့ ဒီကေနက်ေတာ့ က်ေနာ္တို ခ်ဴပ္လိုက္ပါတယ္ အဲ့ ဒီႏိုင္ငံေရး အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို ပအို၀္း အမ်ိဳးသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိ ေရးနဲ တန္းတူေရးဆိုတဲ့ဟာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်

အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းအခမ္းအနားကို ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီထိန္းခ်ဳပ္ရာ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ ယေန နံနက္ ဂနာရီက က်င္းပခဲ့သည္

အမည္ေျပာင္းလဲဖဲြစည္းလိုက္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲကို ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ၁၁ဦး ဗဟုိ အလုပ္အမေဆာင္ ၅ဦးႏွင့္ဖဲြစည္းလိုက္ကာ ဥကဌအျဖစ္ ဗိုလ္မးခ်ဳပ္ခြန္ထိေဆာင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမး ဗိုလ္မကီးခြန္သူရိန္ႏွင့္ တဲြဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမး ဗိုလ္မကီးေအာင္ေက်ာ္ တိုကို တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ သည္

ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏ မူလအဖဲြအစည္းျဖစ္ေသာ ရလလဖသည္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္က ျမန္မာ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္

ရလလဖ ဒုဥကဌအျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သူ ခြန္ထိေဆာင္ႏွင့္ အဖဲြသည္ ပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက ဌာနခ်ဳပ္မွ ခြဲထြက္ကာ ကရင္နီအမ်ိဳဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမတြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ ျမန္မာအစိုးရကို ျပန္ လည္ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္

ရလလဖ ဥကဌ ခြန္ခ်စ္ေမာင္ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြသည္ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ စစ္အစိုးရထံ လက္နက္ ခ်သြားခဲ့ပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဆီဆိုင္မိဳနယ္ ေနာင္ေထာ္ရိွ ဌာနခ်ဳပ္စခန္းကို နာယက အဖဲြက ဆက္ လက္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္

No comments: