ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆို

By ဗိုဟိန္ (ေရႊျမစ္ခ) | Myit Makha Mediagroup on 25 Jan, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုစီမံကိန္းအားလံုး ရပ္ဆိုင္းေပးရန္အတြက္ ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုးႏွင္႔ ရွမ္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ဇန္န၀ါရီလ(၂၄)ရက္ေန႔က ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္႔အတြက္ စီမံကိန္းအားလံုး ရပ္ဆိုင္းရန္ ပတ္၀န္းက်င္အေရးလႈပ္ရွားသည္႔ အဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဘာျဖစ္လို႔ အစိုးရက ႏိုင္ငံအတြင္းက သဘာ၀ဓါတ္ေငြေတြ ထုတ္ေရာင္းၿပီးေတာ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြကို အဆိပ္သင္႔ေစတဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးမႈန္႔ေတြၾကားမွာ မြန္းၾကပ္ေစတာလဲ “ ဟု ပအိုင္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ကိုခြန္းမ်ဳိးထိုက အဆိုပါေၾကျငာခ်က္တြင္ ထည္သြင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုးႏွင္႔ ရွမ္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕မ်ားမွာ နယ္စပ္အေျခစိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေရး၊ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္္မႈ မွတ္တမ္းတင္သြင္းေရးႏွင္႔ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင္႔တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ေနၾကသည္႔ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုေပါင္း(၇)ရံု တည္ေဆာက္ရန္ရွိသည္႔အနက္ တီက်စ္ စက္ရံု တစ္ရံု သာ လည္ပတ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိအႀကီးဆံုး ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ မဂၢါ၀ပ္ (၁၂၀) ထြက္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုျဖစ္ၿပီး၊ ထိုစက္ရံုမွ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစ ေသာဓါတ္ေငြ႔ႏွင္႔ ေက်ာက္မီးေသြးျပာမႈန္တန္(၁၀၀)ေက်ာ္ကို ေန႔စဥ္ထုတ္လြင္႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ပအို၀္းလူငယ္ အစည္းအရံုးမွ ျပဳစုထားသည္႔ အဆိပ္သင္႔တိမ္မ်ား အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အီတာလွ်ံထိုင္းကုမၸဏီမွ မဂၢါ၀ပ္(၃၆၉)ထုတ္လုပ္ေပးသည္႔ မိုင္းကုတ္ေက်ာက္ မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုတစ္ခုကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း စာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး ခ်စ္ခင္သူမ်ား၏ ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင္႔ ၿပီးခဲ႔သည္႔ ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔က အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီး႒ာန ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္႔ မဂၢါ၀ပ္(၄၀၀၀)ထြက္ရွိမည္႕ ေက်ာက္မီး ေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းခဲ႔သည္။

No comments: